21 Jul 16:00 | Bet Kandinof H...

TRU TLV - Sourcing & HR Tech and all that's in between...

הארוויזיון בא והלך ועכשיו תורה של TRU TLV להביא אלינו שוב ניחוחות של חו"ל !

(רוב המפגשים יתנהלו בעברית, חוץ מאלה שידברו בהם האורחים מחו"ל)

תודה לנותני החסות PerfectaHR, קבוצת נישה ו- BOB על תמיכתם באירוע ועל כך שהם מאפשרים לנו להביא את האורחים מחו"ל!

אם אתם בעניין של הרצאות רשמיות עם מצגות, זה לא האירוע הנכון!
שלא כמו בכנסים הרשמיים, כאן אין מצגות פורמליות אלא שיחות עיריניות וחילופי דברים אינטנסיביים על נושאים הרלוונטיים לנו בעולם העבודה שלנו, כסורסרים, אנשי גיוס ומשאבי אנוש.

באירוע הזה כל אחד (כפוף לנושא שאותו הוא רוצה להוביל) יכול להוביל מפגש כזה, להשמיע את קולו וללמוד מהחוויות של אחרים. זאת ההזדמנות לצאת מעולם הרשתות החברתיות ולדבר על זה פנים מול פנים.
לא מעט שיתופי פעולה נרקמו בפעם הקודמת!